Pakkeskift

Pakkeskift afgift er kr. 300,00 og kan ske med virkning fra 1. Januar og  1. Juli.

Anmodning om pakkeskift skal være kasseren i hænde senest 10. december eller 10. juni.
Kontakt oplysninger på kasseren findes under Bestyrelsen.

Eller udfyld nedenstående formular!


GrundpakkenMellem pakkeStor pakkeMellem pakke - Bland selvStor pakke - Bland selvBredbånd OnlyStandby