Tilslutning

Tilslutningsafgiften koster kr. 0,00 inklusiv moms, i etablerede områder.

Stikledning leveres af Rask Mølle Antennelaug og nedgraves på egen grund af medlem.

Gravning udenfor egen grund skal forestå ved Rask Mølle Antennelaug, men på medlemmets bekostning.